מטרות ההקלדה

  • טיפול רגשי

  • לימוד הקלדה למטרת הבעה

  • לימוד הקלדה למטרות אקדמיות

  • לימוד הקלדה למטרות תקשורתיות

  • הכללת "אימון- המוח" הנדרש בהקלדה לתחומים אחרים –טיפול כולל בדיספרקסיה

  • שינוי כולל בחיים האישיים

  • שינוי כולל בחיי המשפחה

  • עתיד- משמעות והתפתחות

"העניין הוא לא באיזה אחוז מהפעמים הם מצליחים להצביע אלא "איך הם עושה את זה". הבנה זו אפשרה לנו בעצם לאפשר לו להוציא את זה. ולהראות את זה, ולהאמין. ברגע שבאמת הייתה אמונה בו אז זה הפך להיות הרבה יותר ברור."