מטרות ההקלדה

  • טיפול רגשי

  • לימוד הקלדה למטרת הבעה

  • לימוד הקלדה למטרות אקדמיות

  • לימוד הקלדה למטרות תקשורתיות

  • הכללת "אימון- המוח" הנדרש בהקלדה לתחומים אחרים –טיפול כולל בדיספרקסיה

  • שינוי כולל בחיים האישיים

  • שינוי כולל בחיי המשפחה

  • עתיד- משמעות והתפתחות