חזון

שיטת יעל כהן להבעה דרך הקלדה עם אוטיסטים מביאה לשינוי עצום בחייהם של אוטיסטים לא ורבאליים:

  • שינוי תפיסתי ואבחוני של אנשים עם אוטיזם בתפקוד נמוך ובינוני.

  • פיתוח דרכי אבחון משקפות ורלוונטיות.

  • הבחנה בין הגדרה תפקודית להגדרה קוגניטיבית.

  • שינוי בדרכי הטיפול.

  • הבעה בהקלדה מביאה לשינוי ביחס אנשי המקצוע, משפחות וצוותים חינוכיים לאוכלוסייה.

  • שינוי בתכניות הלימודים בבתי הספר.

  • השתלבות בתעסוקה משמעותית בהתאם ליכולת ולרצון האמיתי.

  • שיטת יעל כהן להבעה דרך הקלדה שואפת לקידום מחקרי ופיתוח אקדמי.

"...בעצם הפגישה עם יעל עשתה שינוי מהותי בתפיסה שלנו את אלון בכלל, ומשם בא השינוי. היא לא לימדה אותו לכתוב, היא לימדה אותנו להכיר בו כמישהו שיכול. היא נטעה בנו בעצם את האמונה הזאת בו"