חזון

שיטת יעל כהן להבעה דרך הקלדה עם אוטיסטים מביאה לשינוי עצום בחייהם של אוטיסטים לא ורבאליים:

  • שינוי תפיסתי ואבחוני של אנשים עם אוטיזם בתפקוד נמוך ובינוני.

  • פיתוח דרכי אבחון משקפות ורלוונטיות.

  • הבחנה בין הגדרה תפקודית להגדרה קוגניטיבית.

  • שינוי בדרכי הטיפול.

  • הבעה בהקלדה מביאה לשינוי ביחס אנשי המקצוע, משפחות וצוותים חינוכיים לאוכלוסייה.

  • שינוי בתכניות הלימודים בבתי הספר.

  • השתלבות בתעסוקה משמעותית בהתאם ליכולת ולרצון האמיתי.

  • שיטת יעל כהן להבעה דרך הקלדה שואפת לקידום מחקרי ופיתוח אקדמי.