טיפול פרטני

הטיפול הפרטני מותאם לתפקודו של המטופל, לצרכיו ולהעדפותיו.
בין המטרות הטיפוליות:
  • פיתוח ידע אורייני
  • פיתוח מיומנויות הצבעה והקלדה
  • טיפול בדיספרקסיה
  • חיבור בין קלט לפלט
  • הבעה תקשורתית
  • הבעה רגשית
  • מוטיבציה להבעה ויזימה
  • תקשורת עם אחרים משמעותיים
  • העברת מיומנויות ההקלדה להורים ולמטפלים אחרים

"...לאחר שנה בערך, דרך ד"ר יורם בונה, חוקר מוח מאוניברסיטת חיפה, הגענו ליעל כהן. 
והיא סייעה ליובל להתקדם בתהליך, צעד צעד, עד להבעה בהירה של רגשותיו, רצונותיו ורעיונותיו."