טיפול פרטני

הטיפול הפרטני מותאם לתפקודו של המטופל, לצרכיו ולהעדפותיו.
בין המטרות הטיפוליות:
  • פיתוח ידע אורייני
  • פיתוח מיומנויות הצבעה והקלדה
  • טיפול בדיספרקסיה
  • חיבור בין קלט לפלט
  • הבעה תקשורתית
  • הבעה רגשית
  • מוטיבציה להבעה ויזימה
  • תקשורת עם אחרים משמעותיים
  • העברת מיומנויות ההקלדה להורים ולמטפלים אחרים